20 juli 2024
Rekenmodule Wettelijke rente

Wat is een wettelijke rentevoet

De eerste stap bij de berekening van jouw wettelijke rentevoet is te bepalen of het om enkelvoudige of samengestelde rente gaat. Enkelvoudige rente is het rentebedrag dat alleen over de hoofdsom wordt berekend. Samengestelde rente wordt berekend over zowel de hoofdsom als de opgebouwde rente. Als iemand je bijvoorbeeld €100 leent tegen een enkelvoudige rente van 10% per jaar en je betaalt hem na een jaar €110 terug, krijgt hij €10, want dat is de totale rente die hij op zijn investering van €100 heeft verdiend. Samengestelde rente betekent dat die €10 dan aan de hoofdsom zou worden toegevoegd en dat over dat nieuwe bedrag opnieuw rente zou worden berekend. Als je hen na een jaar met €110 had terugbetaald en er samengestelde rente was, zouden zij €11 hebben ontvangen vanwege de extra 10% van de samengestelde €10. Bij de CMBK kan jij zelf jouw wettelijke rente bepalen met de rekenmodule Wettelijke Rente.

Rekenmodule Wettelijke rente

Jouw wettelijke rentepercentage berekenen bij de CMBK

Het bepalen van jouw wettelijk rentepercentage bij de CMBK is een relatief eenvoudig proces. Dit is wat je moet doen:

Stap 1: Bereken hoeveel geld je in totaal hebt gestort bij het CMBK. Dit bedrag omvat zowel de hoofdsom als eventuele bijkomende kosten zoals belastingen, kosten en boetes. Je kunt deze informatie vinden door online naar jouw rekening te gaan of door schriftelijk een afschrift bij de bank aan te vragen.

Stap 2: Zoek uit wat jouw huidige rentepercentage op jouw deposito is. Dit is waarschijnlijk een jaarcijfer, maar het kan ook maandelijks of driemaandelijks zijn – neem contact op met de bank om een exact cijfer te krijgen.

Stap 3: Tel het rentepercentage en de hoofdsom bij elkaar op en deel dat totaal door 12 (of welke periode je ook gebruikt). Dit geeft je het percentage rente dat je elk jaar op jouw deposito verdient.