21 juni 2024
Zakelijk

Freelance factoring

Er komen de laatste jaren steeds meer Zzp’ers en kleine ondernemers bij. Deze hebben regelmatig problemen met het innen van hun rekeningen die ze naar een klant hebben gestuurd. Het snel uitbetalen van een klant is voor een Zzp’er van groot belang, omdat hij het geld nodig heeft om gereedschappen en onderdelen te kunnen kopen en om van te leven. Veel Zzp’ers en kleine ondernemers gaan failliet, omdat ze te lang op hun geld moeten wachten. Voor deze groep is factoring belangrijk. Ze kunnen met een factoringsbedrijf in zee gaan die de uitbetaling overnemen. Je stuurt hierbij de factuur niet naar de klant, maar naar het factoringsbedrijf. Ze zullen de rekeningen die je ingestuurd hebt, als het kan, de dag uitbetalen dat ze de rekening van je ontvangen hebben. Met zo’n factoringsbedrijf is het belangrijk dat je een goed contract afsluit. Ze krijgen een percentage van het bedrag op de factuur, wat in een contract is vastgelegd.

Ondernemer

Factoring

Er zijn twee soorten factoring. Je hebt de traditionele factoring en freelance factoring.

Traditionele factoring

Bij de traditionele factoring word je hele debiteurenportfolio overgenomen door het factoringsbedrijf. Alle factoren worden naar het factoringsbedrijf gestuurd. Je hoeft hierbij je administratie niet meer zelf bij te houden. Dat is een groot voordeel.

Freelance factoring

Zakelijk

Bij deze vorm van factoring betaal een percentage van de factuur aan het factoringsbedrijf. Het is een gemakkelijke manier van financiering waarbij je het overzicht van de rekeningen en dergelijke zelf in handen kunt houden. Je hoeft als freelancer ook geen kortingen meer aan te bieden als er binnen 10 dagen betaald wordt. Zodra je de factuur naar het factoringsbedrijf stuurt, krijg je het geldbedrag van de factuur binnen een dag. Er wordt een percentage door het factoringsbedrijf op het bedrag van de factuur ingehouden. Ze zorgen dat ze tijdig het geld van de klant krijgen. Daar heb je zelf dan niets meer mee te maken.