25 juni 2024

Wat als je personeel de ziektewet in dreigt te gaan?

Wanneer een werknemer tijdens zijn of haar dienstverband ziek wordt is dit niet alleen voor de werknemer vervelend maar heeft dit ook voor de werkgever ook gevolgen. Afhankelijk van het ziektebeeld heeft de werkgever namelijk de verplichting om mee te werken aan het weer in dienst treden van de werknemer. Zo kunnen er wellicht aanpassingen aan de werkplek worden doorgevoerd die de werknemer weer in staat stellen om deel te nemen aan het arbeids process. 

Hoe wordt de werkgever hiertoe verplicht

Om dit kracht bij te zetten heeft de overheid een loonsanctie bedacht. Deze houdt in dat wanneer de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om re-integratie van de werknemer mogelijk te maken de werkgever een boete kan worden opgelegd. Hiermee wordt de werkgever verplicht om gedurende 52 weken het loon van de werknemer door te betalen, ook wanneer deze hiervoor geen arbeid kan verrichten.

Hoe hiermee om te gaan

Het kan lastig zijn om te weten welke inspanningen nodig of verplicht zijn. Niet elk bedrijf heeft de kennis, middelen of connecties om dit tot zorgvuldig te doen. Gelukkig zijn er tal van bedrijven die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. Mocht je advies willen inschakelen dan kan je bijvoorbeeld terecht op https://adxpert.nl/. Het inschakelen van een expert kan veel zorgen wegnemen bij zowel de werkgever als werknemer. Wacht daarom niet te lang wanneer een situatie als deze zich dreigt voor te doen binnen uw bedrijf en zorg dat er tijdig de juiste stappen worden ondernomen.